ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนวัดเวฬุวัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
.................

 
124 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 021021060
Email : watweluwan.school@gmail.com
เว็บไซต์ :  www.wwlw.ac.th
 
 แผนที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน (นำเข้าจาก Google Map)