ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 65
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย โครงการเท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี 2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 65
พิธีรับมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ITA Online และ Best Practice ปี 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
รณรงค์สถานศึกษาปลอดกัญชาและยาเสพติด ปี 2565
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2565
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 65
รับมอบรถตู้โดยสารและจักรยานยนต์จากโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 65
การประปานครหลวง สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ่อดักไขมัน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
การติดตั้งหลังคาโดมอเนกประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธิภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งชาติงาน "รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6"
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
กิจกรรม วันภาษาไทย ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี"
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
กิจกรรม "แห่กลองยาวรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565"
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
กิจกรรม "แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565"
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
โครงการ "จิตอาสารักษ์แม่น้ำลำคลองเปรมประชากร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี"
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65